Titanring 3105g

Titanring 3105gB3

Titanring mit Goldstiften

Titanring TRJ ZZG

Titanring "ZICKZACK" mit Brillant 0,1ct/tw/vs

Titanring ZICKZACK mit Brillant 0,05 ct tw/vsi

Titanring ZICKZACK mit blauem Diamant

!